Kill more (good) ideas

In order to come up with a few good ideas, you need to generate a lot of bad ones. And in order to give your good ideas a fair chance of reaching their full potential, you need to do some serious pruning. Just remember, don’t just don’t get rid of the bad ideas, dare to kill […]

Läs mer

Har du tid att göra om det?

Tål att tänkas på, eller hur? Allt handlar om ledarskap och prioriteringar, dvs personligt ledarskap och eget ansvar.  Om du inte tar dig tiden nu blir det svårt att ta den sen.    

Läs mer

Chefen – har du koll?

Arbetsmiljöverkets nya regler börjar gälla den 31 mars. Har du koll? Arbetsgivaren ska ansvara för att: 1. Arbetstagarna inte får en ohälsosam arbetsbelastning. Resurserna ska anpassas efter kraven i arbetet. Möjlighet till återhämtning, förändrade arbetssätt eller ändrade prioritetsordningar är exempel på hur arbetsgivare kan arbeta förebyggande. 2. Arbetstidernas förläggning inte leder till ohälsa. Risk för […]

Läs mer

Vad är ett team?

Hur kommer det sig att vissa team fungerar och andra inte? Hur kommer det sig att vissa människor fungerar ihop och andra inte? Vem/vilka är det som skall förändra sitt sätt att relatera till varandra? För mig är det självklart att alla inblandade parter alltid skall försöka anstränga sig för att komma överens med varandra. […]

Läs mer

I’m not my mistakes!

Don’t live in the past. Enjoy the present and embrace your future. I believe in you. I believe in myself. I have made mistakes. I own them. I’ve learned by them but I’m not them. I’m just me. Trying to be better today than yesterday and better tomorrow than today. That’s life and I love […]

Läs mer

Arbetsmiljö!

En bra arbetsmiljö kännetecknas av…. Generellt kan sägas att en bra arbetsmiljö kännetecknas av – Att uppleva trivsel, samvaro, vänskap – Att kunna påverka och planera sitt eget arbete – Att få möjlighet att lära sig nya saker och utvecklas – Att kommunikationen är öppen och tydlig – Att man respekterar varandra – Att få […]

Läs mer