Vem har rätt?

Har kunden alltid rätt? 

Både ja och nej vill jag mena. Ja, kunden har alltid rätt i sin upplevelse. Nej, kunden har inte alltid rätt i sak. 

Lyssna på din medarbetare innan du bestämmer dig för vad som är sant eller ej när du får ett klagomål från kund. 

Våga visa din medarbetare förtroende! Annars riskerar du att förlora deras förtroende för dig. 

Ta först reda på vad som hänt. Agera därefter och vad du än gör – agera inte i affekt. 

Den som agerar i affekt drar allt som ofta det kortaste strået. 

Har du råd med det?
  

Förändring – för vem?

Årets kortaste månad är här (även om den är lite längre just i år) – jag gillar när en månad börjar på en måndag 🙂
 
Den här månaden kommer jag både avsluta och påbörja saker som påverkar min framtid – såväl privat som arbetsmässigt. Helt enligt plan. Att förändra tar tid och vi måste arbeta metodiskt och strukturerat.
 
Vi talar ofta om att leda i förändring men egentligen handlar det om att konstant leva i förändring och tydliggöra det som tydliggöras bör. För att förändras, det kan vara ett eget beteende eller en organisations, måste den/de som berörs förstå förändringen och vilja förändras.
 
Många som arbetar med förändringar glömmer ibland bort att även de du utsätter förändringen för måste acceptera den och leva den. De glömmer också att de planerat och levt med förändringen ett bra tag och de som presenteras förändringen sist är i början av förändringskurvan när du redan tagit sig igenom den. 
Bäst resultat får du när du planerar och implementerar förändringen tillsammans med alla som berörs av dem. För att lyckas krävs tålamod – tålamod!
 
Du kan leda i förändring hur mycket du vill men om du inte får alla att förstå varför förändringen ska ske, vad den har för mål och vad det innebär för den enskilde individen så kommer du inte att lyckas implementera förändringen hos någon annan än dig själv.
Våga vara tydlig!