Fem Snabba Tips för ett lyckat projekt…

Dagens repris!

Bästa tipssidan Fem Snabba Tips frågade mig om 5 snabba för ett lyckat projekt:

Fem tips för ett lyckat projekt!

Lyckade projekt består inte av hjältar. Det handlar till stor del om något så ”tråkigt” som rätt projektorganisation, ett metodiskt arbetssätt, en skarp verktygslåda och ordning och reda!

  1. En riktigt vass projektorganisation
  2. som arbetar aktivt med kommunikation och feedback
  3. som har tydligt ställda mål gällande tid, kvalitet och ekonomi och
  4. har en väl fungerande struktur för planering, genomförande och uppföljning
  5. tillsammans med en stor portion sunt bondförnuft!

2015-04-13/Elaine Breske Hirscher

Läs flera bra tips här: http://www.femsnabbatips.se/2015/04/13/fem-snabba-tips-for-ett-lyckat-projekt/