Rätt feedback ska motivera

imageMotivera med rätt feedback 

Allt handlar om tajming. Det gäller även konsten att ge feedback, anser projektledaren Elaine Breske Hirscher som föreläser om ledarskap, kommunikation och arbetsmiljö.

– Det viktigaste är att fråga: ”Har du tid att ta emot min feedback?” Annars kanske det blir helt fel tillfälle, när medarbetaren just fått besked om att barnet är sjukt och måste hämtas tidigare från förskolan.
Hon menar att bekräftande feedback kan ges i både enrum och i grupp, beroende på vem det handlar om, medan korrigerande alltid ska ske i enrum.
– Viktigast är att feedback alltid ska handla om beteende, inte personlighet, säger Elaine Breske Hirscher.

Läs hela artikeln här:

http://www.tidningenkarriar.se/Nyheter/Reflektera-istallet-for-att-kritisera/Motivera-med-ratt-feedback–/