Släng rätt!

Ibland måste vi slänga våra planer i soptunnan, något viktigare dyker upp, vi behöver prioritera om, vi vill välja något annat och det är helt normalt. Det händer oss alla.

Lika normalt och helt självklart är det att vi genast informerar, helst kommunicerar, med alla som berörs av förändringen, så att de liksom du vet att du valt bort så att de också kan planera om. Annars stjäl du deras tid och behandlar dem, enligt mitt sätt att se det, mycket respektlöst.

Det är ju bara planen du ska/vill slänga i soptunnan, inte den/de du planerat genomföra den med, eller hur?

11951157_10153730969282784_5367697971700312594_n