Att känna oro

Jag känner mig orolig. Jag vet varför men hoppas och tror det kommer något gott ur detta också.

Är rätt övertygad om att oro inte alltid behöver vara dåligt.

Förhoppningsvis leder oron till att jag lättare kan förebygga att det ska bli så bra som möjligt trots allt, att jag blir mer alert och beredd på vad som kan hända.

Oron gör faktiskt att jag blir kreativ och letar efter olika och nya typer av lösningar.

Oron gör mig också mer medveten om hur viktigt det är att värdesätta sig själv, sätta tydliga gränser och att stå upp för mig själv.

Hur påverkar oro dig? Kan du se det positiva med att känna oro?