Våga gå din egen väg!

Jag är av den enkla uppfattningen att människor alltid kommer att ha åsikter om det jag gör eller säger. Jag kommer aldrig att kunna kontrollera min omvärlds reaktioner och deras sätt att värdera mina handlingar och mitt sätt att vara. Det jag däremot kan ta ansvar över, är i vilken utsträckning jag agerar utifrån vänlighet, […]

Läs mer