Påverkar ledarskapet arbetsmiljön?

Idag – fast för tre år sedan gästbloggade jag hos Du & Jobbet om ledarskapets påverkan på arbetsmiljön. Lika aktuell idag, tre år senare… Vi behöver genom vårt ledarskap skapa ett kreativt och positivt arbetsklimat som skapar förutsättningar för trygghet, hänsyn, respekt och frihet och att de anställda ges möjlighet att medverka i utformning och förändring […]

Läs mer