Våga ställa dig frågor som bottnar i vad är värdefullt för dig?

Det är lätt att tro att en arbetssituation är svår att förändra. Att vi sitter fast där vi sitter och att vi har slut på val. Det stämmer dessbättre inte – det finns alltid möjlighet att välja annat, välja nytt eller välja att stanna kvar. Förändringarna behöver inte vara stora för att du skall trivas bättre […]

Läs mer