Olika styrkor = BRA!

Vi människor har olika styrkor. Några av oss är enormt skickliga på att navigera i alla sociala sammanhang och har en förmåga att snabbt etablera kontakt med olika människor i olika kontexter. Andra är mycket skickliga på att fokusera på det konkreta, det mätbara, resultat. Vet du var du skulle placera dig själv? Är du mer relationsorienterad eller mer […]

Läs mer

Sex härliga tips!

För att lyckas med ditt projektledarskap…… Kommunicera. Du måste få med dig gruppen på din sida och det enda sättet är att kommunicera! Skapa en delaktighet och laganda tidigt i projektet, så får ni en mycket enklare och trevligare resa tillsammans. Tydliga mål är ett måste! Var en förebild. Överväg ditt agerande noggrant och se […]

Läs mer

Feedback – att ge/få en gåva!

(skrev denna den 6 juli 2011, men känns aktuell även idag) Att få och ge feedback på jobbet eller överhuvudtaget är en stor utmaning för många av oss. Av rädsla för att bli missuppfattade eller att själv ta emot svidande kritik så avstår vi ofta från att ge feedback till våra medarbetare. Det viktigaste med all former […]

Läs mer

Just STOP!

People believe what they want to believe. They see what they want to see. They hear what they want to hear. That’s why there are so many misunderstandings. We talk but we don’t listen. We interpret signs and signals. We read meaning into messages. We assume agreement, often without good reason. We expect disagreement, even […]

Läs mer

Påverkar ledarskapet arbetsmiljön?

Idag – fast för tre år sedan gästbloggade jag hos Du & Jobbet om ledarskapets påverkan på arbetsmiljön. Lika aktuell idag, tre år senare… Vi behöver genom vårt ledarskap skapa ett kreativt och positivt arbetsklimat som skapar förutsättningar för trygghet, hänsyn, respekt och frihet och att de anställda ges möjlighet att medverka i utformning och förändring […]

Läs mer

Våga ställa dig frågor som bottnar i vad är värdefullt för dig?

Det är lätt att tro att en arbetssituation är svår att förändra. Att vi sitter fast där vi sitter och att vi har slut på val. Det stämmer dessbättre inte – det finns alltid möjlighet att välja annat, välja nytt eller välja att stanna kvar. Förändringarna behöver inte vara stora för att du skall trivas bättre […]

Läs mer

Är du så jävla perfekt då?

Nej, självklart är jag inte det men med åren har jag lärt mig att sluta ta ansvar för andras liv, ageranden, löften, åsikter och åtaganden. Jag väljer istället att ta ansvar för mig, mitt liv, mina åtaganden, mina åsikter och mina löften. Jag gör fel ibland men jag står för mina misstag – och förhoppningsvis lär […]

Läs mer