Feedback – ökar din och dina kollegors motivation

Att kunna ge och ta emot feedback på rätt sätt kan generera en positiv spiral som stärker hela företaget, inifrån och ut. Vi människor har en förmåga att krångla till det för oss själva genom att prata om värdeord, inrätta policys och lägga stora resurser på att formulera en stark företagskultur. Det gör att vi ofta […]

Läs mer