Och vem ansvarar då för arbetsklimatet?

Även Sundsvalls Tidning publicerade min artikel om att det är dags att ta den psykiska ohälsan på allvar. Det är dags nu…

”Och vem ansvarar då för arbetsklimatet? Det är ledarnas ansvar att skapa en trygg miljö. Det är ledarnas ansvar att skapa ett arbetsklimat som skapar kreativitet istället för nedstämdhet. Det är ledarnas ansvar att skapa bra förutsättningar för sina medarbetare och på så vis främja deras välmående.

Det finns inga ursäkter – den psykiska ohälsan måste prioriteras och den måste tas på allvar. Det är dags att ledarna axlar uppgiften, lyfter blicken från årsredovisningen och ser sina medarbetare för det dem är: Människor, individer och företagets absolut mest avgörande resurs för framgång. Det nya ledarskapet börjar nu.”

Läs hela artikeln här: http://www.st.nu/opinion/insandare/den-psykiska-ohalsan-maste-tas-pa-allvar