Och vem ansvarar då för arbetsklimatet?

Även Sundsvalls Tidning publicerade min artikel om att det är dags att ta den psykiska ohälsan på allvar. Det är dags nu… ”Och vem ansvarar då för arbetsklimatet? Det är ledarnas ansvar att skapa en trygg miljö. Det är ledarnas ansvar att skapa ett arbetsklimat som skapar kreativitet istället för nedstämdhet. Det är ledarnas ansvar […]

Läs mer