Våga ge beröm!

I det senaste numret av Femina kan du läsa en intervju med mig om vikten och fördelarna med beröm.

Jag berättar bl a att ”En person som känner sig sedd och får beröm på jobbet har hela 40% större chans att hålla sig frisk.”

Även om jantelagen utmanas så hörs en del kritiska röster mot alltför mycket rosande, att det skulle skapa en känsla av att man inte duger annat än att man presterar bra eller att man riskerar att ständigt vilja vara till lags.

– Man ska inte gå omkring och hylla alla hela tiden, då det inte blir trovärdigt. Det ska vara äkta och välförtjänt och det gäller att uppmärksamma både ansträngningen och resultatet. Jag kan förstå en viss oro för att beröm kan mottas på ”fel” sätt, men konsekvenserna av att inte känna någon som helst uppskattning är mycket värre, menar Elaine Breske Hirscher.

IMG_0025

Psykisk ohälsa – dags att ta på allvar…

Det går kanske här att argumentera att mycket ligger på en individnivå, att individerna måste lära sig att säga nej och således inte företagens ansvar. Absolut, till en viss gräns ligger det hos individen att ta ansvar för sitt eget välmående. Det betyder dock inte att det är fritt fram för företagen att fortsätta i samma mönster helt utan ansvar för sina anställdas hälsa.

Att företagen presterar bra ekonomiskt är en självklar prioritering hos de flesta. Om inte företaget går runt är det inte så mycket mening med att fortsätta satsa på företaget, än mindre möjligt. Att satsa på dyra rapporter och budgetberäkningar är därför något som många företag väljer att ägna både tid och pengar åt, men många glömmer bort det faktum att utan medarbetare som utför allt arbete så faller allt.

Det borde med andra ord ligga i företagens intresse att prioritera sina anställdas hälsa. Anställda som mår bättre, presterar bättre. Hjärnkolls rapport visade tydliga resultat; människor som hade en känsla av delaktighet och som kände att deras arbetsgivare uppskattade och såg dem hade både högre tålighet inför stress och inför prestationskrav. Rapporten visade en motsatt verklighet hos arbetsplatser som inte uppbådade samma öppna klimat.

Läs hela artikeln här: http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/psykisk-ohalsa-maste-tas-pa-allvar/