En projektledare har mycket att leva upp till!

Skrev jag den 1 september 2011 och när jag läser igenom min text ser jag att den håller än :). Favorit i repris!

Hon eller han ska vara en organisatör, målinriktad, pådrivande, visionär, god lyssnare, bra på att kommunicera, vara bra på att ge feedback och framför allt se när feedback behövs. Ett projekt har dåliga utsikter om delaktighet och sammanhållning saknas i projektgruppen och det gäller att vara flexibel och kreativ när verkligheten förändras.

Olika typer av projekt kräver olika typer av projektledare – det kan handla om produktutveckling, byggprojekt eller utveckla en organisation. Generella egenskaper är nästan omöjliga att specificera. Men förmåga att kommunicera, samverka, planera och driva projektet i mål är kompetenskrav som inte går att göra avkall på.