En projektledare har mycket att leva upp till!

Skrev jag den 1 september 2011 och när jag läser igenom min text ser jag att den håller än :). Favorit i repris! Hon eller han ska vara en organisatör, målinriktad, pådrivande, visionär, god lyssnare, bra på att kommunicera, vara bra på att ge feedback och framför allt se när feedback behövs. Ett projekt har […]

Läs mer