Framgång via misstag!

Det finns många positiva effekter med att göra misstag. Den största effekten är om man lär sig att göra annorlunda till nästa gång, förutsatt att man väljer att att stå för sina misstag. Många av våra riktigt stora upptäckter och händelser har varit resultat av misstag. Penicillinet till exempel kom fram på grund av ett misslyckanden, berättar Elaine. Annars hade vi inte haft det. Det tycker jag är helt fantastiskt. Jag tror att det finns mycket positivt att vinna om vi bara vågar titta på misstagen.

Läs hela artikeln här: http://www.alltomforetagande.se/framgang-via-misstag/