Och vem ansvarar då för arbetsklimatet?

Även Sundsvalls Tidning publicerade min artikel om att det är dags att ta den psykiska ohälsan på allvar. Det är dags nu… ”Och vem ansvarar då för arbetsklimatet? Det är ledarnas ansvar att skapa en trygg miljö. Det är ledarnas ansvar att skapa ett arbetsklimat som skapar kreativitet istället för nedstämdhet. Det är ledarnas ansvar […]

Läs mer

Have faith in yourself!

You are stronger than you ever believe and you are so worth the very best in life. Bring life on! Bring it on! Have faith in yourself!

Läs mer

Våga ge beröm!

I det senaste numret av Femina kan du läsa en intervju med mig om vikten och fördelarna med beröm. Jag berättar bl a att ”En person som känner sig sedd och får beröm på jobbet har hela 40% större chans att hålla sig frisk.” Även om jantelagen utmanas så hörs en del kritiska röster mot […]

Läs mer

Psykisk ohälsa – dags att ta på allvar…

Det går kanske här att argumentera att mycket ligger på en individnivå, att individerna måste lära sig att säga nej och således inte företagens ansvar. Absolut, till en viss gräns ligger det hos individen att ta ansvar för sitt eget välmående. Det betyder dock inte att det är fritt fram för företagen att fortsätta i […]

Läs mer

Fem ledarskapstips!

Kommunicera. Du måste få med dig gruppen på din sida och det enda sättet är att kommunicera! Skapa en delaktighet och laganda tidigt i projektet, så får ni en mycket enklare och trevligare resa tillsammans. Var en förebild. Överväg ditt agerande noggrant och se till att utgöra ett bra exempel. Våga visa såväl dina styrkor […]

Läs mer

Faktorer för projektens framgång…

…skrev jag om den 16/8 2011 och jag fortsätter dela med mig av repriser den här veckan då det är lika aktuellt nu som då 🙂 En av de viktigaste – och kan tyckas självklart – är projektets ledare. Att projektet bemannas med rätt ledarskapskompetens. Inom min bransch, bygg- och anläggning, tillsätts ofta tekniska specialister som […]

Läs mer

En projektledare har mycket att leva upp till!

Skrev jag den 1 september 2011 och när jag läser igenom min text ser jag att den håller än :). Favorit i repris! Hon eller han ska vara en organisatör, målinriktad, pådrivande, visionär, god lyssnare, bra på att kommunicera, vara bra på att ge feedback och framför allt se när feedback behövs. Ett projekt har […]

Läs mer

Framgång via misstag!

Det finns många positiva effekter med att göra misstag. Den största effekten är om man lär sig att göra annorlunda till nästa gång, förutsatt att man väljer att att stå för sina misstag. Många av våra riktigt stora upptäckter och händelser har varit resultat av misstag. Penicillinet till exempel kom fram på grund av ett […]

Läs mer