Och vem ansvarar då för arbetsklimatet?

Även Sundsvalls Tidning publicerade min artikel om att det är dags att ta den psykiska ohälsan på allvar. Det är dags nu…

”Och vem ansvarar då för arbetsklimatet? Det är ledarnas ansvar att skapa en trygg miljö. Det är ledarnas ansvar att skapa ett arbetsklimat som skapar kreativitet istället för nedstämdhet. Det är ledarnas ansvar att skapa bra förutsättningar för sina medarbetare och på så vis främja deras välmående.

Det finns inga ursäkter – den psykiska ohälsan måste prioriteras och den måste tas på allvar. Det är dags att ledarna axlar uppgiften, lyfter blicken från årsredovisningen och ser sina medarbetare för det dem är: Människor, individer och företagets absolut mest avgörande resurs för framgång. Det nya ledarskapet börjar nu.”

Läs hela artikeln här: http://www.st.nu/opinion/insandare/den-psykiska-ohalsan-maste-tas-pa-allvar

Våga ge beröm!

I det senaste numret av Femina kan du läsa en intervju med mig om vikten och fördelarna med beröm.

Jag berättar bl a att ”En person som känner sig sedd och får beröm på jobbet har hela 40% större chans att hålla sig frisk.”

Även om jantelagen utmanas så hörs en del kritiska röster mot alltför mycket rosande, att det skulle skapa en känsla av att man inte duger annat än att man presterar bra eller att man riskerar att ständigt vilja vara till lags.

– Man ska inte gå omkring och hylla alla hela tiden, då det inte blir trovärdigt. Det ska vara äkta och välförtjänt och det gäller att uppmärksamma både ansträngningen och resultatet. Jag kan förstå en viss oro för att beröm kan mottas på ”fel” sätt, men konsekvenserna av att inte känna någon som helst uppskattning är mycket värre, menar Elaine Breske Hirscher.

IMG_0025

Psykisk ohälsa – dags att ta på allvar…

Det går kanske här att argumentera att mycket ligger på en individnivå, att individerna måste lära sig att säga nej och således inte företagens ansvar. Absolut, till en viss gräns ligger det hos individen att ta ansvar för sitt eget välmående. Det betyder dock inte att det är fritt fram för företagen att fortsätta i samma mönster helt utan ansvar för sina anställdas hälsa.

Att företagen presterar bra ekonomiskt är en självklar prioritering hos de flesta. Om inte företaget går runt är det inte så mycket mening med att fortsätta satsa på företaget, än mindre möjligt. Att satsa på dyra rapporter och budgetberäkningar är därför något som många företag väljer att ägna både tid och pengar åt, men många glömmer bort det faktum att utan medarbetare som utför allt arbete så faller allt.

Det borde med andra ord ligga i företagens intresse att prioritera sina anställdas hälsa. Anställda som mår bättre, presterar bättre. Hjärnkolls rapport visade tydliga resultat; människor som hade en känsla av delaktighet och som kände att deras arbetsgivare uppskattade och såg dem hade både högre tålighet inför stress och inför prestationskrav. Rapporten visade en motsatt verklighet hos arbetsplatser som inte uppbådade samma öppna klimat.

Läs hela artikeln här: http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/psykisk-ohalsa-maste-tas-pa-allvar/

Fem ledarskapstips!

  • Kommunicera. Du måste få med dig gruppen på din sida och det enda sättet är att kommunicera! Skapa en delaktighet och laganda tidigt i projektet, så får ni en mycket enklare och trevligare resa tillsammans.
  • Var en förebild. Överväg ditt agerande noggrant och se till att utgöra ett bra exempel. Våga visa såväl dina styrkor som svagheter.
  • Våga ta risker. Alla projekt är unika! 
  • Jobba aktivt med feedback. Prata med gruppmedlemmarna om deras prestation och hur den kan bli bättre. Till en början kanske inte alla blir glada av konstruktiv respons, men när man lärt sig uppskatta feedback och tagit det till sig är det ett otroligt värdefullt verktyg.
  • Var förberedd på konflikter. Var alltid ödmjuk och håll en aktiv, öppen dialog under projektets gång för att undvika större konflikter.

Faktorer för projektens framgång…

…skrev jag om den 16/8 2011 och jag fortsätter dela med mig av repriser den här veckan då det är lika aktuellt nu som då 🙂

En av de viktigaste – och kan tyckas självklart – är projektets ledare. Att projektet bemannas med rätt ledarskapskompetens.

Inom min bransch, bygg- och anläggning, tillsätts ofta tekniska specialister som ledare vilket många gånger inte alls är rätt kompetens på rätt plats utan istället ett resursslöseri. Som ledare har den tekniska specialisten begränsade möjligheter att ägna sig åt och fördjupa sig i, sitt specialistområde där hans eller hennes kunskaper är ovärderliga.

För att belöna och uppmärksamma sina duktiga tekniska specialister utses teknikspecialisterna till projektledare, projektchefer eller andra positioner som i huvudsak går ut på att leda och motivera andra människor.

Tyvärr visar det sig att den tekniska specialisten i hög utsträckning fortsätter att fokusera på tekniken. Detta, i sin tur, triggar specialistens förmåga att fastna i tekniska detaljer snarare än att fokusera på ledarskapet och helheten, som är ledarens huvudsakliga uppgift.

Tekniken är så mycket enklare att hantera eftersom det ofta finns givna parametrar att gå efter, men samarbete är en större utmaning då alla vi människor liksom projekten är unika. Vi som ledare behöver bli bättre på att applicera mjuka värden till vårt ledarskap.

För att vara eller bli en riktigt bra ledare krävs ett genuint människointresse och en drivkraft som utmynnar i att utveckla, engagera och inspirera medarbetare. Självklart finns det tekniska specialister som har förmågan att leda, men det är fler som inte har det genuina ledarskapsintresset som krävs.

En ledare som arbetar aktivt med kommunikation, tydliga målbilder, feedback, att lyssna, som är lyhörd och som har förmågan att se helheten, har större möjligheter att få nöjda medarbetare och på så sätt skapa en god arbetsmiljö.

En ledare som är mogen och balanserad och har en sund självkänsla, självinsikt och förmåga att reflektera över sitt eget och andras beteenden.

En ledare som lyssnar på och respekterar medarbetarna och deras synpunkter och förslag. En ledare som förstår hur viktigt det är med feedback för utförd prestation.

En ledare som mår bra och samtidigt, med sitt ledarskap, får medarbetarna att må bra.

För att sammanfatta det hela så handlar ledarskap mycket om sunt förnuft!

En projektledare har mycket att leva upp till!

Skrev jag den 1 september 2011 och när jag läser igenom min text ser jag att den håller än :). Favorit i repris!

Hon eller han ska vara en organisatör, målinriktad, pådrivande, visionär, god lyssnare, bra på att kommunicera, vara bra på att ge feedback och framför allt se när feedback behövs. Ett projekt har dåliga utsikter om delaktighet och sammanhållning saknas i projektgruppen och det gäller att vara flexibel och kreativ när verkligheten förändras.

Olika typer av projekt kräver olika typer av projektledare – det kan handla om produktutveckling, byggprojekt eller utveckla en organisation. Generella egenskaper är nästan omöjliga att specificera. Men förmåga att kommunicera, samverka, planera och driva projektet i mål är kompetenskrav som inte går att göra avkall på.

Framgång via misstag!

Det finns många positiva effekter med att göra misstag. Den största effekten är om man lär sig att göra annorlunda till nästa gång, förutsatt att man väljer att att stå för sina misstag. Många av våra riktigt stora upptäckter och händelser har varit resultat av misstag. Penicillinet till exempel kom fram på grund av ett misslyckanden, berättar Elaine. Annars hade vi inte haft det. Det tycker jag är helt fantastiskt. Jag tror att det finns mycket positivt att vinna om vi bara vågar titta på misstagen.

Läs hela artikeln här: http://www.alltomforetagande.se/framgang-via-misstag/