Färskvaror…

En bil behöver service och rätt bränsle för att fungera.
En relation behöver underhåll för att överleva och utvecklas.
Ett hår behöver klippas för att se ut som en förväntad frisyr.

För de allra flesta av oss är detta helt självklart.

Hur är det då med kunskap? För många inte lika självklart, men även kunskap är något du behöver underhålla, uppdatera och hålla vid liv.

Kunskap är lätt att bära… håll din kunskap levande…