Vi är viktigast…

Självklart är det inte endast arbetsgivarens ansvar att förbättra och höja sina medarbetares hälsa, men det går heller inte att bortse från arbetsgivarens roll när det kommer till arbetsplatsens förutsättningar. Arbetsmiljön måste vara uppbyggd på ett sådant sätt som ger människor bästa möjliga grund till att samverka och prestera. Misslyckas vi på den punkten sjunker effektiviteten på företaget och snart även dess lönsamhet.

http://www.dagensvd.se/manniskan-ar-var-viktigaste-resurs/