Att känna arbetslust inför sitt arbete borde vara en självklarhet.

Elaine Breske Hirscher föreläser och utbildar människor om ledarskap, feedback och förändringsarbete, faktorer som blir allt mer relevanta i vår hektiska vardag.

Arbetsmiljöverkets och Hjärnkolls nygjorda rapporter visar oroande resultat: En fjärdedel mår dåligt på grund av hur arbetsmiljön ser ut på jobbet och en tredjedel av alla som deltog menar dessutom att prestationskraven är för höga och påverkar deras psykiska hälsa negativt.

– Att känna arbetslust inför sitt arbete borde vara en självklarhet. Mycket ligger självklart hos individen, men det går inte att bortse från arbetsgivarens ansvar i att skapa en trygg, kreativ miljö som främjar välmående, fastslår Elaine Breske Hirscher.

Läs hela intervjun här: http://www.foretagande.se/arbetsmiljo/sa-styr-var-psykiska-o-halsa-foretagen/