Lär dina medarbetare lösa sina egna konflikter…

En av dina viktigaste uppgifter som ledare är att lära dina medarbetare att själva lösa sina problem och konflikter. Först behöver de prata av sig, det räcker långt. Lyssna aktivt, utan att komma med lösningar. Sammanfatta utan att värdera vad du har hört och fråga ”Hur skulle du kunna lösa det?”. Om de försöker lägga över en konflikt på dig kan du fråga ”Om någon tyckte så här om dig, skulle du vilja att de pratade direkt med dig eller gick till mig då?”.

Don’t be a martyr… and don’t be afraid…

The best leaders shelter their people from disruption and stress. But you shouldn’t put your employees’ happiness first at all the time. Sacrificing yourself will only lead to burnout and resentment.

This is especially true if you have weak or destructive people on your team. Whether you hired or inherited them, your job is to help them improve, and if they don’t, to help them move on.

Don’t be afraid of helping people to move on because sometimes moving on is the best and only constructive alternative for them, for their colleagues and for the company.