Få alla med på förändringståget…

Den absolut viktigaste framgångsfaktorn i en förändringsprocess som berör en hel organisation är att involvera medarbetarna på ett så tidigt stadium som möjligt, säkerställa att alla är med på tåget innan förändringen kan betraktas som implementerad och att kommunicera snarare än att enbart informera kring de förändringar som genomförs.

För att läsa hela intervjun som Annika Wihlborg gjort med mig klickar du här:
http://www.foretagande.se/ledarskap/framgangsrika-organisationsforandringar-praglas-av-kommunikation-och-delaktighet/