Ledarskap bygger på god självkänsla och tillit!

”Ledarskap bygger på god självkänsla och tillit. För att kunna leda oss själva och andra behöver vi lära känna oss själva och våra medarbetare, förstå hur vi fungerar och hur vi kan bygga vår egen och andras självkänsla. En god självkänsla gör att människor mår bra och när de mår bra så trivs de ofta där de är.” – Elaine Breske Hirscher

(repris från 2012, håller även 2014)