Ta eget ansvar för din utveckling!

Ansvaret för din egen utveckling ligger alltid hos dig själv – det gäller såväl i privatlivet som i arbetslivet. Det ansvaret kan du inte och ska du inte lägga över på någon annan men du kan självklart och ska ta hjälp från din omgivning.

Tre tips från mig hur du håller din utveckling levande:

Försök att möta två före detta kollegor varje månad. Berätta för dem var du är på väg och be dem om feedback. Fråga om de ser någon utveckling hos dig sedan ni arbetade tillsammans.

Se till att utmana dig själv varje kvartal, en utmaning som ger dig personlig utveckling. Om du inte hittar utmaningen på ditt jobb så utmana dig på annat sätt. Personligen så utmanar jag mig arbetsmässigt två gånger om året och de andra två utmaningarna gör jag ideellt.

Utvärdera din utveckling minst två gånger om året. Utvärdera din utveckling och dina prestationer. Var ärlig mot dig själv – såväl svagheter som styrkor ska utvärderas!

Pretend you have what you want!

Our mind are often our greatest tool, but as anyone who has been taken over by fear, frustration or worry knows that our mind can also be our greatest enemy.

Whether you are concerned that you don’t have the respect of your peers or that a customer isn’t calling you back because she’s gone to a competitor, overthinking the issue only serves to compound the worry.

Instead, pretend you have what you want. Act as your peers respect you or as if the customer is loyal. These may be fantasies, but what you are worrying about may be as well.

It’s better to stop the worry and act confidently – chances are better that you will get what you want!

Believe in yourself – I do!