Beröm ökar kvaliteten!

Genom att företagen börjar satsa på att dela ut ärligt och förtjänat beröm kan detta vända. Istället kan företagen få motiverade anställda och friskare personal som levererar kvalitet varje dag. Att sedan företagens chefer skulle ses som mer oseriösa för det är en myt; en positiv kultur föder positiva människor. Om vi ser positiva saker […]

Läs mer