Våga fatta beslut som är positiva för dig!

Hur många gånger har du varit i en situation där du känner att du behöver sätta en gräns, sätta stopp för någon eller något? Och det som hindrar dig är rädslan över att såra någon. Jag har varit i flera sådana situationer och vill medge att förr tog det lång tid för mig att fatta […]

Läs mer