Att inse att det finns fler sätt att se…

Ibland tenderar vi att se saker på ett enda sätt när det vanligaste är att det finns flera sätt som kan vara rätt. Testa att se saker från fler håll, framifrån, från sidan, uppifrån, nedifrån etc. så kommer du snabbare fram till en helhetsbild.

Läs mer