Locka fram din dolda tredjedel…

Visste du att det finns en tredjedel dold potential hos människor, grupper och organisationer? Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man kan nå både i arbetet och i privatlivet. Dels ta personligt ansvar och göra aktiva val i livet och dels bli medveten om sin egen självbild. […]

Läs mer