Are you a teamworker?

Teams don’t win by accident. They cannot simply rely on their talent to take them to the top. Winning teams display strong, durable commitment – both to a common goal and to one another. This commitment inspires them to persevere through setbacks and to make the sacrifices necessary to succeed. Are you a teamworker?

Läs mer

Skapa engagemang = kapa onödiga kostnader!

All prestation börjar med tydliga mål. Oklara mål leder till ofokuserat arbete och kanske onödiga konflikter. Tolkar vi målen på olika sätt och drar åt olika håll får vi en verksamhet som står stilla, tappar marknadsandelar eller i värsta fall går bakåt. Att skapa en tydlig målbild som engagerar alla och sedan förankra den väl […]

Läs mer