Tips för att uppnå en god arbetsmiljö med ditt ledarskap!

Kommunicera, kommunicera och kommunicera. Skapa och kommunicera tydliga målbilder. Skapa delaktighet och laganda. Var en förebild för resten av gruppen. Var tillgänglig! Arbeta aktivt med feedback. Tala med medarbetarna om deras prestation och hur den kan bli bättre. Be medarbetarna ge dig feedback. Ge bekräftelse och beröm när det finns minsta möjlighet till det och […]

Läs mer