Ett gott samarbete är att spela i samma lag!

Ett gott samarbete och bra arbetsklimat är inget som gör sig självt. Det är något vi skapar tillsammans. En vanlig orsak till arbetsplatskonflikter prat bakom ryggen, att vi har svårt att vara öppna och ärliga mot varandra, att vi har svårt att skapa arbetsplatser med öppet klimat. – Det finns ett ledaransvar – det är […]

Läs mer