Egoism är det att bara tänka på sig själv, eller?

Mitt svar är NEJ, absolut inte. För mig är egosim för mig att mitt eget välmående ska prioriteras högt. Det betyder inte på något sätt att jag prioriterar mig själv på bekostnad av någon annan. Hur känner du inför egoism och hur tolkar du det? Jag är övertygad om att när jag prioriterar mitt eget […]

Läs mer