Klockan 12.14 kom det ett sms…

som förändrade mitt liv. Idag , just i denna minut, är det exakt sex månader sedan, ett halvår och det känns som en hel livstid och som att det var igår. Ett som är säkert är att det förändrade mitt liv – brutalt och totalt. Den 15 januari klockan 12.14 satt jag i ledningsgruppsmöte när […]

Läs mer

Konfliktskola a’la Prevent, forts…

Kränkande särbehandling, del 2 Hur förebygga kränkande särbehandling? Till att börja med är ett gott systematiskt arbetsmiljöarbete en bra grund för att förhindra kränkande särbehandling. Det behövs gemensamma spelregler och rutiner för vad som gäller på jobbet, och dessa finns beskrivna i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:01. Policy — En väl förankrad och känd policy klargör de värdegrunder […]

Läs mer

Konflikskola a’la Prevent, forts…

Kränkande särbehandling, del 1 ”Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar vilka under en längre tid riktas mot utpekade enskilda arbetstagare och på ett personligt kränkande sätt ställer dessa utanför arbetsgemenskapen”. Så definierar Arbetsmiljöverket kränkande särbehandling. Det finns många sätt att kränka någon på. Det kan till exempel handla om ohövlighet, att undvika eller isolera personen […]

Läs mer

Ta tillvara på tiden!

Många säger att tid är det mest rättvisa som finns – att vi alla har 24 timmar var varje dygn att nyttja på bästa sätt. So far so good! Men faktum är att även om just det påståendet är helt korrekt så är inte tiden rättvis – vi vet aldrig hur mycket av den vi […]

Läs mer

Feedback – alla är vinnare!

Hur gör du för att själv må bra och leta efter positiva egenskaper hos andra? När du upptäcker de bra sakerna, berättar du det för den andra personen? Det hoppas jag att du gör för det är feedback 🙂 och det behöver vi alla ha för att må riktigt bra och prestera på ett sätt […]

Läs mer

Är du en flockledare?

Som ledare leder du dina medarbetare – din flock :). Det innebär att du behöver kunna kommunicera målen, sammanhanget och flocktilhörigheten. Det är ditt ansvar att hjälpa dina medarbetare att känna sig behövda, bekräftade, att deras roller, arbetsuppgifter och insatser är en del av kedjan – en viktig det av resultatet. Här har du din […]

Läs mer

Mer konfliktskola a la Prevent…

Att tänka på som chef Vid konflikthantering är det viktigt att enskilt samtala med de båda parterna och chefens roll blir ofta att agera medlare. Syftet med samtalet är att lära känna parterna bättre, få deras egna bilder av konflikten och att klargöra ramar för konflikthanteringen, men också stämma av förväntningar — både på parterna […]

Läs mer

Vad behöver du?

Jag behöver en välbalanserad vardag för att fungera, för att få den energi jag behöver. Jag vill ladda mina batterier året om och jag vill ha en balans mellan mitt privatliv och arbetsliv som gör att jag inte behöver använda hela min semester till att varva ner. Jag behöver min semester till att bara vara, njuta […]

Läs mer

Lyssna gärna på goda råd…

men fatta alltid dina egna beslut! Fatta dem baserat på dina erfarenheter av personen eller situationen. Även om någon i din omgivning har dåliga erfarenheter av en person eller en situation så betyder inte det per automatik att det är deras dåliga erfarenhet som är allas sanning. Tyvärr finns det många människor som tror att […]

Läs mer