Är du eller dina medarbetare stressade?

Stress är en av de största orsakerna till ohälsa. Trots att vi vet detta finns det alltför många som tror att personer som är stressade får mycket gjort. Tyvärr är det precis tvärtom. Forskning visar att vi blir ineffektiva, sämre på att ta beslut och de beslut vi tar är kanske inte alltid de bästa, […]

Läs mer