Konfliktskola a la Prevent :)

Vad är då en konflikt? En vanlig definition är när en eller två parter tror att det som den ena vill är oförenligt med vad den andra vill. En konflikt på arbetsplatsen behöver inte nödvändigtvis vara någonting dåligt. I själva verket är det helt normalt med diskussioner och meningsskiljaktigheter kollegor emellan, och om alla tyckte […]

Läs mer

Arbetsmiljö – vad är det?

Generellt kan sägas att en bra arbetsmiljö kännetecknas av – Att uppleva trivsel, samvaro, vänskap – Att kunna påverka och planera sitt eget arbete – Att få möjlighet att lära sig nya saker och utvecklas – Att kommunikationen är öppen och tydlig – Att man respekterar varandra – Att få variation för kropp och själ […]

Läs mer

Är du eller dina medarbetare stressade?

Stress är en av de största orsakerna till ohälsa. Trots att vi vet detta finns det alltför många som tror att personer som är stressade får mycket gjort. Tyvärr är det precis tvärtom. Forskning visar att vi blir ineffektiva, sämre på att ta beslut och de beslut vi tar är kanske inte alltid de bästa, […]

Läs mer

Stora eller små?

Tänk att jag har arbetat med olika former av projekt och projektledning i 20 år. Helt fantastiskt! Vilken resa. Vilka erfarenheter. Vill dela med mig av ett utdrag ur en artikel jag läste i Dagens Nyheter den 29 mars 1993: ”Stora projekt och små” av Göran Rosenberg ”Stora projekt ger intryck av handlingskraft. Stora projekt […]

Läs mer

Avundsjuk eller avundsund?

Jag tror på att vara avundsund – som för mig innebär att se andras framgångar som en sporre att själv skapa mig den framgång som jag vill ha i mitt liv samtidigt som jag glädjs med den som är framgångsrik. För alla som tror att framgångsrika personer inte kämpar – tänk om. Det händer sällan […]

Läs mer