Konfliktskola a la Prevent :)

Vad är då en konflikt? En vanlig definition är när en eller två parter tror att det som den ena vill är oförenligt med vad den andra vill.

En konflikt på arbetsplatsen behöver inte nödvändigtvis vara någonting dåligt. I själva verket är det helt normalt med diskussioner och meningsskiljaktigheter kollegor emellan, och om alla tyckte likadant skulle verksamhetens utveckling kunna avstanna. Men en konflikt på jobbet som hanteras dåligt — eller inte alls — kan också utvecklas till dåligt arbetsklimat, otrygghet hos de anställda och i förlängningen ohälsa.

En arbetsplatskonflikt kan kosta enorma summor för arbetsplatsen. De stora kostnaderna kommer till följd av sämre arbetsprestationer eller helt uteblivna arbetsresultat, inte bara för parterna i konflikten utan även för alla runt omkring. Oförmåga i en organisation att hantera dolda eller öppna konflikter tar mycket kraft som skulle kunna användas till arbetslust och utveckling.

Vanliga situationer när konflikter uppkommer
– Fusioner och omorganisationer
– När företagets ekonomi försämras
– Otydlighet i organisation, mål och krav
– Hög stress och stor arbetsbörda

Metoder för konflikthantering
Vi kan urskilja fem vanliga metoder för hantering av konflikter:

Undvikande — innebär att inte göra någonting alls, och fungerar bäst när båda parterna bedöms kapabla att lösa konflikten på egen hand. Om undvikande används för ofta finns dock risk att många konflikter stannar på ytan.

Anpassning — kan användas om frågan uppfattas som väldigt viktig av ena parten men inte av den andra, och innebär att ena parten ”ger med sig” i konflikten.

Konkurrent/betvingande — innebär att ”peka med hela handen” och är effektiv när arbetsresultatet är viktigare än relationerna och när impopulära men väl genomtänkta förändringar ska genomföras. Neddragningar är ett sådant exempel.

Kompromiss — när två jämbördiga parter har lika mycket att vinna och förlora, och det finns ett tydligt sakinnehåll i frågan, kan en kompromiss – eller förhandling – vara en effektiv konflikthantering.

Samverkan/problemlösning — går ut på att ta ett större grepp och verkligen lösa problemet en gång för alla. En förutsättning är att alla parter ser konflikten som ett gemensamt problem och vill lösa den så att alla blir nöjda.

 

För mer info gå in på prevent.se 

Arbetsmiljö – vad är det?

Generellt kan sägas att en bra arbetsmiljö kännetecknas av

– Att uppleva trivsel, samvaro, vänskap

– Att kunna påverka och planera sitt eget arbete

– Att få möjlighet att lära sig nya saker och utvecklas

– Att kommunikationen är öppen och tydlig

– Att man respekterar varandra

– Att få variation för kropp och själ

– Att få feedback på det man gör och uppmuntras att förbättra

– Att ha kontroll, ligga steget före och undvika negativ stress

– Att risken för ohälsa och skador på grund av arbetet är liten

– Att kunna känna trygghet

– Att veta när man har gjort ett bra jobb

– Att veta vilket ansvar och vilka befogenheter man har

– Att få göra fel

– Att få hjälp och stöd

och självklart finns fler punkter att lägga till här.

Tips som hjälper dig att uppnå en god arbetsmiljö med ditt ledarskap:

  • Kommunicera, kommunicera och kommunicera.
  • Skapa och kommunicera tydliga målbilder.
  • Skapa delaktighet och laganda.
  • Var en förebild för resten av gruppen. Var tillgänglig!
  • Arbeta aktivt med feedback. Tala med medarbetarna om deras prestation och hur den kan bli bättre. Be medarbetarna ge dig feedback. Till en början kanske inte alla blir glada av konstruktiv feedback, men när man lärt sig uppskatta feedback och tagit det till sig är det ett otroligt värdefullt verktyg.
  • Ge bekräftelse och beröm när det finns minsta möjlighet till det. Den skal vara ärlig, specifik och individuell.
  • Var förberedd på hur du ska hantera konflikter. Var alltid ödmjuk och håll en aktiv, öppen dialog för att undvika större konflikter.
  • Ha kontinuerliga medarbetar-/utvecklingssamtal (inte bara en gång om året alltså).
  • Samla alla till regelbundna arbetsmiljömöten.
  • Skriv veckobrev som innehåller vad som hänt under veckan och vad som komma skall nästkommande vecka.

och det finns självklart andra saker som du kan göra också men dessa tips är superenkla att arbeta in i vardagen och gör skillnad för arbetsmiljön relativt snabbt!

_Elaine015_Final_Fin

Är du eller dina medarbetare stressade?

Stress är en av de största orsakerna till ohälsa. Trots att vi vet detta finns det alltför många som tror att personer som är stressade får mycket gjort.

Tyvärr är det precis tvärtom. Forskning visar att vi blir ineffektiva, sämre på att ta beslut och de beslut vi tar är kanske inte alltid de bästa, vi kan drabbas av humörsvängningar och vi får sämre immunförsvar.

Många gånger upplever vi positiv stress som fart och fläkt, fulltecknad kalender och stort engagemang. Det är viktigt att komma ihåg att även positiv stress kan vara farlig när du presterar över sin förmåga under för lång tid och hur kul du än har det – till slut säger kroppen ifrån. Det vet jag personligen!

När vi blir stressade behöver vi lyssna på vår kroppar. Våra kroppar reagerar instinktivt och våra hjärnor sätter ett system för varning och flykt igång och aktiverar kroppen. Det orkar ingen speciellt länge.

Studier har visat att vi klarar av att arbeta upp till max 60 timmar i veckan i ett år utan att få skador av vår stress. Därefter måste vi vila. För att klara detta finns inget utrymme till något annat stressrelaterat i livet… och vem av oss går runt med en vardag där allt vid sidan om arbetet alltid är lugnt? Inte jag i alla fall.

Ta stressen på allvar och trappa ner den innan du får bestående men. Lättare sagt än gjort – jag vet – men nödvändigt för din hälsas skull.

För att må bra, för att nå framgång – behöver du ta hand om dig själv!

framgång

 

 

Stora eller små?

Tänk att jag har arbetat med olika former av projekt och projektledning i 20 år. Helt fantastiskt! Vilken resa. Vilka erfarenheter.

Vill dela med mig av ett utdrag ur en artikel jag läste i Dagens Nyheter den 29 mars 1993:

”Stora projekt och små” av Göran Rosenberg

”Stora projekt ger intryck av handlingskraft. Stora projekt ger makt och legitimitet åt centrala eliter. Stora projekt förenar kollektiv djärvhet och personlig ansvarslöshet (det utspädda ansvarets princip).

Stora projekt tycks paradoxalt nog vara lättare att finansiera än små (enligt principen att förfallna lån över en viss storlek numera inte är låntagarens – eller ens bankens).

Vi dras till de stora projekten därför att det tycks ge framåtrörelse åt en civilisation som annars ser ut att röra sig bakåt.

—–

Även om det finns projekt som fortfarande är och bör vara stora, är det nog också så att inga projekt kan fungera om inte tillräckligt många människor anser det nödvändigt och meningsfullt och tillfredsställande att ägna sin tid och sin kraft och sin fantasi åt att förverkliga dem. De flesta projekt med den egenskapen är och förblir små.”

Intressant att hitta den här artikeln 20 år senare och inse att i mångt och mycket hade den kunnat varit skriven idag 2013.

Projekten blir vad projektmedarbetarna gör dem till. Projekt är ett lagarbete. Tillsammans gör vi skillnad!

20130609-223549.jpg

Avundsjuk eller avundsund?

Jag tror på att vara avundsund – som för mig innebär att se andras framgångar som en sporre att själv skapa mig den framgång som jag vill ha i mitt liv samtidigt som jag glädjs med den som är framgångsrik.

För alla som tror att framgångsrika personer inte kämpar – tänk om. Det händer sällan att vi får framgång utan att vi arbetar för det.

Jag tror inte på avundsjuka då jag tycker det är ett tillstånd som bara skapar bitterhet. Tyvärr är det många människor som av olika anledningar bär omkring på en mängd bitterhet. Det förtär inte bara dem utan alla som finns i dess närhet och det är så onödigt då bitterhet är ett val.

När du tillåter dig själv att vara nöjd med dig själv och vad du själv lyckas uppnå så kommer du bli mer och mer avundsund och mindre och mindre avundsjuk!

Följ ditt hjärta! och tillåt dig att älska dig själv!