Hur ser du på konflikter?

Hur ser du och dina medarbetare på konflikter, är de naturliga eller är det något som vi ska undvika? Genom att skapa ett gemensamt synsätt på konflikter och spelregler för hur ni ska hantera och lösa dem, skapar du utveckling av ditt team. Nedan beskrivs två olika synsätt på konflikter som får helt olika konsekvenser: […]

Läs mer