Feedback – ett viktigt verktyg!

Feedback handlar inte om att ge kritik, huvudsyftet är istället att hjälpa dig själv och andra till personlig och yrkesmässig utveckling. När du vågar ge och ta emot feedback bidrar du till att utveckla organisationen. Som nyanställd kan du bidra med ett värdefullt utifrånperspektiv som din arbetsgivare förmodligen uppskattar. Du kan betrakta rutiner och arbetssätt som är självklara för dina kollegor utifrån Alla behöver feedback. Att bli sedd och få respons på hur man presterar och beter sig är förutsättningen för att kunna utvecklas och bli bättre.

Läs mer här: http://www.malmotv.se/konkretkompetens/index.php?news=3263