Så kan det naturligtvis vara, men ofta är det inte alls så enkelt.

När man hör talas om svårlösta konflikter eller mer kroniska samarbetssvårigheter mellan människor så är den typiskt svenska utgångspunkten att det alltid är bådas fel när två träter, att det måste bero på ”kommunikationssvårigheter”, att boten är kommunikation och hjälp med konfliktlösning och att båda måste ändra sitt beteende för att mötas på halva vägen. […]

Läs mer

Hur kommer det sig att vissa människor fungerar ihop och andra inte?

Hur kommer det sig att vissa människor fungerar ihop och andra inte? Hur kommer det sig att vissa team fungerar och andra inte? Vem/vilka är det som skall förändra sitt sätt att relatera till varandra? För mig är det självklart att alla inblandade parter alltid skall försöka anstränga sig för att komma överens med varandra. Så […]

Läs mer

Feedback – att ge och få, en stor utmaning för många av oss!

Att ta och ge kritik på jobbet eller överhuvudtaget är en stor utmaning för många av oss. Av rädsla för att bli missuppfattade eller att själv ta emot svidande kritik så avstår vi ofta från att ge feedback till våra medarbetare. Det viktigaste med all former av feedback, som jag ser det, är att man […]

Läs mer

Feedback – ett viktigt verktyg!

Feedback handlar inte om att ge kritik, huvudsyftet är istället att hjälpa dig själv och andra till personlig och yrkesmässig utveckling. När du vågar ge och ta emot feedback bidrar du till att utveckla organisationen. Som nyanställd kan du bidra med ett värdefullt utifrånperspektiv som din arbetsgivare förmodligen uppskattar. Du kan betrakta rutiner och arbetssätt […]

Läs mer