Projektets organisation, del 2

Projektledarens uppgifter är bl a: är ansvarig för att planera och organisera projektet är ansvarig för att projektmålet uppnås delegerar och följer upp projektets aktiviteter arbetar aktivt med konfliktlösning och problemlösning kallar till och leder styrgruppsmöten och projektgruppsmöten kommunicerar projektet och dess status till berörda intressenter motiverar och engagerar projektets medlemmar Projektledarens huvuduppgift är att […]

Läs mer