Projektets organisation, del 1

Beställarens uppgifter: är projektets ägare, kallas ofta projektägare eller projektsponsor ansvarar för projektmål och effektmål utser projektledare tilldelar resurser (ekonomiska och personella) godkänner projektets leveranser tillsätter projektets styrgrupp Beställaren är projektets formella ägare och har det övergripande ansvaret för projektet trots att beställaren har delegerat ansvaret för genomförandet till projektledaren.  

Läs mer