Projektets organisation, del 2

Projektledarens uppgifter är bl a: är ansvarig för att planera och organisera projektet är ansvarig för att projektmålet uppnås delegerar och följer upp projektets aktiviteter arbetar aktivt med konfliktlösning och problemlösning kallar till och leder styrgruppsmöten och projektgruppsmöten kommunicerar projektet och dess status till berörda intressenter motiverar och engagerar projektets medlemmar Projektledarens huvuduppgift är att […]

Läs mer

Projektets organisation, del 1

Beställarens uppgifter: är projektets ägare, kallas ofta projektägare eller projektsponsor ansvarar för projektmål och effektmål utser projektledare tilldelar resurser (ekonomiska och personella) godkänner projektets leveranser tillsätter projektets styrgrupp Beställaren är projektets formella ägare och har det övergripande ansvaret för projektet trots att beställaren har delegerat ansvaret för genomförandet till projektledaren.  

Läs mer

Att organisera ett projekt!

En av de viktigaste framgångsfaktorerna för lyckade projekt är att projektet organiseras på ett sätt så att fördelningen av roller, ansvar och befogenheter är tydligt. Tydlighet är viktigt. Varje projektroll skall ha en rollbeskrivning som är unik så att det inte finns risk för missförstånd och att saker faller mellan stolarna. Undvik i möjligaste mån […]

Läs mer

Feedback!

När jag tittade i min brevlåda så hittade jag ett litet paket 🙂 Tack Stefan Gunnarsson för din underbara bok ”Professionell Feedback”. Me like a lot 🙂 Ett citat från boken: Se mig Jag vill öka min självkännedom, därför vill jag ha feedback på hur jag uppfattas av andra. Jag vill utvecklas i min yrkesroll, […]

Läs mer

Trygghet!

Den senaste tiden har jag funderat en hel del på trygghet och vad det betyder för mig… vad betyder det för dig? Trygghet för mig är att se till att jag och mina små – Freya & Freddy – alltid har det så bra som vi kan ha det och att vår vardag andas framtidstro […]

Läs mer

Hur gör du?

När livet känns trist och tråkigt? När det känns som att världens alla svårigheter hamnat just på dina axlar? När det inträffar sak efter sak som inverkar negativt på din verklighet och vardag? När du känner att problemen är oövervinnerliga? När du känner att vad du än gör så ramlar bara mer skit på dig?  […]

Läs mer

God feedback er en gave

Hvor ofte gir du ærlig feedback, og hvor ofte får du feedback? Og når du får det: Hvordan reagerer du, og hvorfor? DMs kronikør skriver i dag om det for oss alle så viktige emnet feedback.   Når feedbacken er konstruktiv, med en velment tanke, ser jeg alltid feedback som en gave. Hvis feedbacken er […]

Läs mer

Att bryta mönster!

Tänk att det skall vara så svårt att bryta invanda slarviga mönster. Jag har äntligen efter flera år tagit tag i min fysiska hälsa, den psykiska är ju på topp och jag vill att hela jag skall vara det. Jag har börjat äta sunt och träna mer… insåg rätt snart att jag nog är sockerberoende – […]

Läs mer

Nära & kära!

Så otroligt viktiga och ibland så tagna för givna. Glöm inte bort att vårda och värna dina nära och kära – det har ni sett mig skriva förut och jag skulle kunna skriva det varje dag. Värnar du dina nära och kära eller är det så att du tar dem för givna och att du […]

Läs mer