Ledningsgruppens viktiga arbete…

En effektiv och samverkande ledningsgrupp ger stora och värdefulla värden till såväl den enskilda ledarens insatser som till verksamhetens gemensamma. I många ledningsgrupper finns en outnyttjad och ibland även okänd potential.  Hur står det till hos er? Att arbeta i ledningsgrupper på ett sätt som stöder vårt ledningsgruppsarbete, ger oss en ökad förståelse för ledningsgruppens […]

Läs mer