Värt att tänka på!

Arbetsmiljön, den fysiska såväl som psykiska, är en viktigare fråga än lönen eller arbetstiden för många, visar en Sifoenkät som gjorts på uppdrag av Göteborgs Posten. Nästan dubbelt så många, 32 procent av tusen tillfrågade, prioriterar arbetsmiljön framför högre lön, 17 procent, och flexiblare arbetstid, 18 procent, skriver GP. 13 procent vill ha kortare arbetstid […]

Läs mer