Viktiga kommunikationsförmågor!

Oavsett om vi håller med om det som sägs eller inte krävs Förmågan att lyssna empatiskt men neutralt till andra så att vi verkligen förstår dem. Istället för att bråka om vem som har mest rätt krävs Förmågan att fråga oss själva hur helheten hänger ihop, när vi är oense eller något inte stämmer. Att hitta svaren som […]

Läs mer