Att lyckas med projekt!

Det är många faktorer som har betydelse för om ett projekt skall lyckas eller ej. En av de viktigaste – och kan tyckas självklart – är projektets ledare. Att projektet bemannas med rätt ledarskapskompetens. Inom min bransch, bygg- och anläggning, tillsätts ofta tekniska specialister som ledare vilket många gånger inte alls är rätt kompetens på rätt […]

Läs mer