En projektledares egenskaper!

Att vara projektledare innebär att du är en organisatör, målinriktad, pådrivande, visionär, god lyssnare, är bra på att ge feedback och framför allt se när feedback behövs och mycket mer. Ett projekt får dåliga utsikter om delaktighet och sammanhållning saknas i projektgruppen och det gäller att vara flexibel och kreativ när verkligheten förändras. Olika typer […]

Läs mer