Fem tips för god arbetsmiljö!

Generellt kan sägas att en bra arbetsmiljö kännetecknas av: att uppleva trivsel, samvaro, vänskap att kunna påverka och planera sitt eget arbete att få möjlighet att lära sig nya saker och utvecklas att kommunikationen är öppen och tydlig att man respekterar varandra att få variation för kropp och själ att få feedback på det man […]

Läs mer