Viktiga kommunikationsförmågor!

Oavsett om vi håller med om det som sägs eller inte krävs Förmågan att lyssna empatiskt men neutralt till andra så att vi verkligen förstår dem. Istället för att bråka om vem som har mest rätt krävs Förmågan att fråga oss själva hur helheten hänger ihop, när vi är oense eller något inte stämmer. Att hitta svaren som […]

Läs mer

Att lyckas med projekt!

Det är många faktorer som har betydelse för om ett projekt skall lyckas eller ej. En av de viktigaste – och kan tyckas självklart – är projektets ledare. Att projektet bemannas med rätt ledarskapskompetens. Inom min bransch, bygg- och anläggning, tillsätts ofta tekniska specialister som ledare vilket många gånger inte alls är rätt kompetens på rätt […]

Läs mer

En projektledares egenskaper!

Att vara projektledare innebär att du är en organisatör, målinriktad, pådrivande, visionär, god lyssnare, är bra på att ge feedback och framför allt se när feedback behövs och mycket mer. Ett projekt får dåliga utsikter om delaktighet och sammanhållning saknas i projektgruppen och det gäller att vara flexibel och kreativ när verkligheten förändras. Olika typer […]

Läs mer

Fem tips för god arbetsmiljö!

Generellt kan sägas att en bra arbetsmiljö kännetecknas av: att uppleva trivsel, samvaro, vänskap att kunna påverka och planera sitt eget arbete att få möjlighet att lära sig nya saker och utvecklas att kommunikationen är öppen och tydlig att man respekterar varandra att få variation för kropp och själ att få feedback på det man […]

Läs mer

Har du också gjort bort dig?

Så lätt allt blir fel även när du har de allra bästa intentioner…. Vi vet ju alla att vi alltid ska se individen. Att vi ska lyssna aktivt. Att vi ska möta varje person där den befinner sig och inte där vi önskar att han/hon är. Att vi som ledare behöver väcka våra medarbetares lust […]

Läs mer

Lev här! Lev nu!

Är mitt mantra och min nyckel till framgång. Hur tänker jag då? Jo, att även om jag sätter mål om min framtid så är det här och nu jag lägger pusslet för att nå målen. Det kan jag bara göra om jag är närvarande i det nuvarande. Lev här! Lev NU!

Läs mer

Kay Pollak inspirerar!

Kays måndagstips Nr 6. Den 19 mars 2012 Denna lektion handlar om att: Jag kan välja att ändra alla tankar som skadar mig. Är det sant? Kan jag verkligen ändra alla tankar som skadar mig? Ja, du kan ändra varje tanke du tänker. Och genom det kan du också välja att ändra all tankar som skadar dig. Så pröva att igen läsa: Jag kan välja att ändra alla tankar […]

Läs mer

Värdiga avslut är viktiga!

Hur uppträder vi mot varandra när någon väljer att sluta sin anställning och hur kan vi genom värdighet vid avslut göra tidigare medarbetare till positiva ambassadörer för våra arbetsplatser? ”Att smutskasta någon som lämnar ditt företag säger mer om dig och företagets kultur än den som smutskastas”, skriver DM:s krönikör Elaine Breske Hirscher. När någon […]

Läs mer

Dagens citat!

”All successful people start with a target, because you can’t hit one if you don’t have one. Then they take action, because sitting around dreaming about success never gets you anywhere.” Att sätta mål är viktigare än många tror och görs mer sällan än vi kan tro. Varför? Jag brukar använda mig av SMART-modellen när […]

Läs mer

Till 100%!

När du gör ett 100 % åtagande till något så eliminerar du alla undantag. Du behöver inte ödsla någon tid eller energi på om du ska göra det eller inte, för det är ju redan bestämt. – Ola Wallström

Läs mer