Det handlar om frihet under ansvar!

Den senaste tiden har det varit en hel del fokus på framtiden, hur länge vi får arbeta, var vi får arbeta och mer än så. Reinfeldt presenterade ett förslag om att vi skall få möjligheten att arbeta tills vi är 75 år, Microsoft manifesterade ”Jobba hemma-dagen”. Arbetsmiljöfrågorna tar mer och mer och mer plats i […]

Läs mer

Projektplan?!

Projektplanen och dess innehåll I normalfallet är projektledarens första uppgift att tolka direktivet och ta fram en projektplan som projektet skall arbeta utifrån. Projektplanen skall förankras hos styrgruppen om det finns en sådan, annars med uppdragsgivaren. Planeringen är ett av de viktigaste momenten i projektarbetet och projektplanen är projektets planeringsredskap. I dokumentet skall det definieras […]

Läs mer

Konfliktlösning!

Att en konflikt uppstår kan bero på en rad olika saker, men några exempel är att man har olika mål, värderingar och intressen, feltolkningar av situationer eller otillfredställda behov.  Att leva med konflikter, såväl inre som yttre, tar mycket energi och gör att man känner sig tyngd och splittrad. Det är alltså viktigt att inte […]

Läs mer