Lär känna dina medarbetare!

Som ledare är det extra viktigt att lära känna dina medarbetare så du kan göra det möjligt för dem att utveckla hela sin potential. Förutom att alla är bäst på att vara sig själva är även alla är bäst på något – det gäller bara att hitta vad det är och få möjligheten att nyttja […]

Läs mer

Ge inte upp!

Oavsett hur du känner, hur du mår eller hur det har gått. Ge inte upp – vi är alla människor, vi gör misstag, vi mår dåligt, vi har sämre dagar, vi presterar mindre än vad vi vill och det är helt ok. Ge inte upp – det kommer att vända, det kommer att rätta till […]

Läs mer