Möten, del 3

Idag kommer del tre av mina tankar kring möten. Tankar som jag fått av praktisk erfarenhet av att jag under de senaste 20 åren har lett möten och från kurser om möten. Idag delar jag med mig av olika mötesverktyg, användningsområden för dessa och sedan hur du leder ett möte på – enligt mig – […]

Läs mer

Möten, del 2

Idag delar jag med mig av inför mötet och dagordning: inför mötet är mitt tips att du tittar igenom min checklista: mötets syfte – vem vill vad (och kanske varför) mötets förväntade resultat – förslag på handlingar som gör att resultatet kan uppnås mötets uppgift – vad ska mötet avhandla för att nå resultat, vad […]

Läs mer

Möten, del 1

Visste ni att så många som 75% av de som deltar på våra möten känner att mötena håller låg kvalitet och sällan känns meningsfulla. Vi tillbringar en hel del av vår tid i möten och tid är pengar för de flesta av våra organisationer. Då känns det viktigt att mötena är effektiva och meningsfulla. En […]

Läs mer

Konfliktskola, del 5

Konflikter handlar mycket om känslor, om missförstånd och bristande kommunikation. Oavsett om du och den du har konflikten kan lösa den själv eller tar in en hjälpande förhandlande part för att lösa konflikten går det utmärkt att använda sig av nedanstående modell. Modellen är en sammanfattning av konfliktskola del 1-4 och även en favorit i […]

Läs mer

Konfliktskola, del 4

Varför uppstår konflikter? Att en konflikt uppstår kan bero på en rad olika saker, men några exempel är att man har olika mål, värderingar och intressen, feltolkningar av situationer eller otillfredställda behov.  Att leva med konflikter, såväl inre som yttre, tar mycket energi och gör att man känner sig tyngd och splittrad. Det är alltså […]

Läs mer

Konfliktskola, del 3

Utan kommunikation kan du inte lösa en konflikt. Det sägs att det finns tre stora kommunikationsutmaningar: – vi talar förbi varandra, talar på ett sätt så att vi inte förstår vad som sägs – vi lyssnar inte på varandra, vi tänker på något annat, vi är inte uppmärksamma nog – vi missförstår varandra, vi tolkar […]

Läs mer

Kostnadsfritt frukostseminarium den 20 april

Att hålla ordning på ekonomin i ett projekt handlar mer om din inställning än om vilket program du har. Projektekonomi är viktigt, lika viktigt som projektparametrarna tid och kvalitet oavsett om projektets budget handlar om tusentals kronor eller miljarder kronor och det är lika enkelt att följa upp det om du använder dig av en […]

Läs mer

I believe!

“I believe in pink. I believe that laughing is the best calorie burner. I believe in kissing, kissing a lot. I believe in being strong when everything seems to be going wrong. I believe that happy girls are the prettiest girls. I believe that tomorrow is another day and I believe in miracles.” – Audrey Hepurn

Läs mer

Konfliktskola, del 2

Igår talade vi om känslor…. och det fortsätter vi med idag. Du har ju nu inventerat dina känslor, varför du känner som du gör och hur du tror att din motpart känner och varför. Ge nu ett klart uttryck för dina känslor och erkänn dem som helt ok att känna. Berätta för motparten hur du känner […]

Läs mer